Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Psiquiatria INFANTO-JUVENIL

PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL

La Psiquiatria Infanto juvenil té en compte el desenvolupament de la personalitat, les emocions i el comportament de l’infant o adolescent en cada etapa evolutiva de la seva vida.

És per això, que el psiquiatra infantojuvenil, avalua i intervé en tots aquells aspectes que puguin estar interferint en l’adequat ajust de l’infant o adolescent al seu medi

 • OBJECTIU:

A través de l’avaluació i la intervenció psicològica, el nostre objectiu primordial és facilitar l’adequat desenvolupament psicològic de l’infant o l’adolescent, sent la nostra meta aconseguir el correcte desenvolupament i ajust emocional i social en cada etapa evolutiva.

En el cas de nens i adolescents, el nostre objectiu també haurà de tenir en compte el context familiar i escolar, donant el suport psicològic necessari tant a pares com a professors en la seva convivència amb el seu fill o alumne.

 • Problemes a tractar en la Infància: Ansietat, pors o fòbies, gelosia, depressió, fracàs escolar, problemes en el control d’esfínters (enuresi, encopresi), problemes d’alimenta- ció, trastorns del son (malsons, terrors nocturns), alteracions de conducta ( oposicio- nisme, rebequeries, agressivitat), dificultats de relació, baixa autoestima, problemes emocionals derivats de situacions concretes (separació dels pares, mort, assetjament, adopció, etc.).
 • Problemes a tractar en l’Adolescència: Problemes d’adaptació social o amb iguals, problemes d’autoestima, manca de seguretat en si mateix o falta d’assertivitat, baix rendiment acadèmic (ansietat davant els exàmens, desmotivació), depressió, ansietat, obsessions, problemes de conducta alimentària, problemes de comunicació o conflictes familiars, rebel·lia, agressivitat, conductes de risc (alcohol, drogues, relacions sexuals) …
 • METODOLOGIA:

Procés psicodiagnòstic: Exploració de la demanda del pacient, família o l’escola.

Unitat de diagnòstic: Valoració i seguiment de la teràpia psicològica més adequada a les necessitats de l’infant o adolescent.

Avaluacions clíniques i neuropsicològiques

Orientacions i tractaments: Elaboració d’informes psicològics.

->Diagnostic i intervenció en:

 • Trastorns de l’aprenentatge (Dislèxia, dèficit atencional específic, dificultats de les funcions executives, discalcúlia,etc)
 • Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
 • Trastorns de conducta i de personalitat
 • Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi)
 • Trastorns de l’estat d’ànim. Baixa autoestima, processos de dol o pèrdua
 • Trastorns d’ansietat.
 • Trastorn obsessiu – compulsiu.
 • Trastorn de la conducta alimentaria.
 • Trastorns psicòtics.
 • Altes capacitats intel·lectuals
 • Discapacitat intel·lectual
 • Fracàs escolar
 • Trastorns de la son (insomni, terrors nocturns, etc)
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista)
 • Dificultats d’adaptació. Afrontament de separacions i divorcis, habilitats socials, resolució de problemes i conflictes socials.
 • Trastorns de tics
 • Pors i fòbies
 • Somatitzacions
 • Assessorament i pautes a pares
 • Tractament Individualitzat en adolescents.
 • Tractament per Trastorn Dèficit d’Atenció (TDA / TDAHTractament en problemes de conducta).