Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Reeducacions- psicopedagogia

Les reeducacions psicopedagògiques estan orientades a treballar les dificultats escolars a nens/es i adolescents amb problemes escolars, trastorns de l’aprenentatge i/o trastorns per falta d’atenció i/o hiperactivitat.

Els nens/es amb aquestes tipus de problemàtica creixen sotmesos a un major nombre de fracàs escolar, havent d’esforçar-se  molt més que la resta i moltes vegades rebent moltes més critiques, fruit d’això podem observar una baixa autoestima, fatiga, desmoralització i frustració, poc interès per aprendre, baix rendiment acadèmic, etc.

Per això el que treballarem a les reeducacions el que treballarem serà la recuperació dels aprenentatges, la planificació i organització, la preparació d’exàmens, tècniques i mètodes d’estudi, la motivació i l’autoestima per poder potenciar així les conductes adequades per fer front a les seves tasques escolars.

Però no hem de pensar que una reeducació és el mateix que una classe particular, degut a que el treball que realitzarem és molt més personalitzat i centrar en l’assoliment d’estratègies per fer front al seu dia a dia acadèmic, però val a  dir que si el nen/a necessita aprofundir en una assignatura en concret és pot fer per tal de millorar els seus aprenentatges.

Però no només es treballa de forma directa amb el nen, sinó que es molt important tenir una estreta comunicació i coordinació entre la família, escola i els especialistes que estiguin en contacte amb el nen/a , per així poder realitzar un treball multidisciplinar que afavoriria el millor assoliment d’èxit del nen/a.