Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Reeducacions- psicopedagogia

Les reeducacions psicopedagògiques estan orientades a treballar les dificultats escolars a nens/es i adolescents amb problemes escolars, trastorns de l’aprenentatge i/o trastorns per falta d’atenció i/o hiperactivitat.

Els nens/es amb aquestes tipus de problemàtica creixen sotmesos a un major nombre de fracàs escolar, havent d’esforçar-se  molt més que la resta i moltes vegades rebent moltes més critiques, fruit d’això podem observar una baixa autoestima, fatiga, desmoralització i frustració, poc interès per aprendre, baix rendiment acadèmic, etc.

El tractament més eficaç possible, per tal d’abordar aquests tipus de trastorns, consisteix en un correcte ensenyament, un procés de reeducació amb tècniques específiques individualitzades, que s’ha d’iniciar de forma el més primerenca possible. Per això la tasca que duu a terme el reeducador del nostre centre es la següent:

  • Assessorament i pautes a la família. El professional de referència de l’infant acompanya les famílies oferint-los pautes i eines encaminades a la millora de les dificultats del nen i del clima familiar.
  • Reeducacions psicopedagògiques al nen/a o jove per millorar el seu rendiment i adaptació escolar, mitjançant l’ensenyament d’actituds i estratègies d’estudi (planificació, organització, autoinstruccions, etc) basades en els punts forts i febles de cadascun. Així fomentem les aptituds (motivació, autoestima, etc) positives i treballem per compensar les seves dificultats.
  • Treball coordinat amb l’escola mitjançant assessorament i ajuda als mestres per- què aquests realitzin adaptacions a l’aula i ajudin al nen a augmentar les seves possibilitats d’èxit i disminuir les de fracàs.
  • Coordinació amb d’altres especialistes que estiguin en contacte amb el nen/a o jove.