Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Logopèdia i Neurologopèdia

LOGOPÈDIA 

Estudi, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les dificultats de la comunicació, del llenguatge, de la parla, de l’audició i de la veu. – Retard i trastorn de l’expressió i la comprensió del llenguatge oral; Retard del llenguatge, Trastorn específic del llenguatge (TEL), Afàsia, Disfàsia,Apràxia,Alzeimer, Retard mental, Trastorns de l’espectre autista (TEA). – Dificultats del llenguatge escrit: Dislèxia, disortografia, disgrafia. – Trastorns de la Flu’idessa Verbal: Quequesa, Disfèmia, Disprosòdia, taquilàlia. – Alteracions de la parla, la pronúncia i l’articulació: Dislàlia, Disglòssia, Disàrtria… – Terapia Miofuncional, Disfagies… – Alteracions de la veu:Disfonies funcionals i orgàniques.