Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Avaluacions clíniques i neuropsicològiques

 

PROCÉS PSICODIAGNÒSTIC. UNITAT DE DIAGNÒSTIC, AVALUACIONS CLÍNIQUES I/O NEUROPSICOLÒGIQUES, ORIENTACIONS I TRACTAMENTS.

ELABORACIÓ D’INFORMES PSICOLÒGICS A DEMANDA DE PARES, ESCOLES, PEDIATRES O ALTRES ESPECIALITATS MÈDIQUES.

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE:

 • Trastorns de l’aprenentatge (Dislèxia, dèficit atencional específic, dificultats de les funcions executives, discalcúlia,etc)
 • Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
 • Trastorns de conducta i de personalitat
 • Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi)
 • Trastorns de l’estat d’ànim. Baixa autoestima, processos de dol o pèrdua
 • Trastorns d’ansietat.
 • Trastorn obsessiu – compulsiu.
 • Trastorn de la conducta alimentaria.
 • Trastorns psicòtics.
 • Altes capacitats intel·lectuals
 • Discapacitat intel·lectual
 • Fracàs escolar
 • Trastorns de la son (insomni, terrors nocturns, etc)
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista)
 • Dificultats d’adaptació. Afrontament de separacions i divorcis, habilitats socials, resolució de problemes i conflictes socials.
 • Trastorns de tics
 • Pors i fòbies
 • Somatitzacions
 • Assessorament i pautes a pares

 

 

SERVEI DE DIAGNÒSTIC.
EXPLORACIONS CLÍNIQUES I/O NEUROPSICOLÒGIQUES ADULTS I GENT GRAN

Avaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitació mitjançant el cicle vital del pacient i el seu entorn amb alteracions neurològiques, mèdiques i psiquiàtriques, així com alteracions cognitives i del aprenentatge.

Diagnòstic TDAH adults.

Exploracions neuropsicològiques gent gran, malalties neurodegeneratives i grau de deteriorament cognitiu.

Diagnòstic clínic.

Perfils de personalitat.