Dilluns a dijous: 8:30-13:30/15:30:19:30h | Divendres tarda tancat


  Contacte : +34 93 790 22 14 | +34 93 790 13 32

Doctor

Maribel Xufré

PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL.
ATENCIÓ A LES NECESSITATS RELACIONADES AMB LA SALUT PSICOLÒGICA.
PROCÉS PSICODIAGNÒSTIC. UNITAT DE DIAGNÒSTIC, AVALUACIONS CLÍNIQUES I/O NEUROPSICOLÒGIQUES, ORIENTACIONS I TRACTAMENTS.
ELABORACIÓ D’INFORMES PSICOLÒGICS A DEMANDA DE PARES, ESCOLES, PEDIATRES O ALTRES ESPECIALITATS MÈDIQUES.
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE:
Trastorns de l’aprenentatge (Dislèxia, dèficit atencional específic, dificultats de les funcions executives, discalcúlia,etc)
Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
Trastorns de conducta i de personalitat
Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi)
Trastorns de l’estat d’ànim. Baixa autoestima, processos de dol o pèrdua
Trastorns d’ansietat.
Trastorn obsessiu – compulsiu.
Trastorn de la conducta alimentaria.
Trastorns psicòtics.
Altes capacitats intel·lectuals
Discapacitat intel·lectual
Fracàs escolar
Trastorns de la son (insomni, terrors nocturns, etc)
Trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista)
Dificultats d’adaptació. Afrontament de separacions i divorcis, habilitats socials, resolució de problemes i conflictes socials.
Trastorns de tics
Pors i fòbies
Somatitzacions
Assessorament i pautes a pares

SERVEI DE DIAGNÒSTIC.
EXPLORACIONS CLÍNIQUES I/O NEUROPSICOLÒGIQUES ADULTS I GENT GRAN
Avaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitació mitjançant el cicle vital del pacient i el seu entorn amb alteracions neurològiques, mèdiques i psiquiàtriques, així com alteracions cognitives i del aprenentatge.
Diagnòstic TDAH adults.
Exploracions neuropsicològiques gent gran, malalties neurodegeneratives i grau de deteriorament cognitiu.
Diagnòstic clínic.
Perfils de personalitat.